Latest Post

Hala Koszyki: 1 etap gentryfikacji zakończony

Mieszkańcy i mieszkanki kamienic sąsiadujących z niegdysiejszą Halą Koszyki, postanowili upamiętnić fakt zakończenia pierwszego etapu gentryfikacji w wykonaniu GRIFFIN REAL ESTATE i władz miasta, poprzez umieszczenie pamiątkowej tablicy, na jednej z fasad Hali.

Obrazek

Poniżej zamieszczamy tekst jaki znalazł się na tablicy:

ZAKOŃCZONO I ETAP GENTRYFIKACJI
CZYLI JAK KORPORACJA GRIFFIN RAZEM Z WŁADZAMI WARSZAWY WYKLUCZAJĄ MIESZKAŃCÓW

Zabytkowa Hala Targowa Koszyki istniała od początków XX wieku. Przetrwała dwie wojny światowe. Nie przetrwała kapitalizmu.

W 2006 roku Hala została kupiona przez prywatną firmę GRIFFIN Real Estate. Od początku inwestorzy nie kryli swoich planów: w tym miejscu powstaną biurowce.

Rozpoczął się proces GENTRYFIKACJI*, czyli wykluczania uboższych mieszkańców z przestrzeni miejskiej.

1. Na początku halę rozebrano – mieszkańcy stracili miejsce w którym mogli robić codzienne, niedrogie zakupy, kupcy stracili miejsce pracy.

2. W drugim etapie zamurowano większość okien w okolicznych kamienicach wychodzących na teren dawnej hali. Większość, a nie wszystkie, poniewaz procedury tej uniknęły mieszkania wykupione na własność. Okien zostały pozbawienie jedynie mieszkania komunlane.

3. Dzięku temu inwestor sprytnie ominął przepisy określające minimalną odległość pomiędzy budynkami. W ten sposób, biurowce mogły zostać zaprojektowane jako budynki przylegające bezpośrednio do już istniejących kamienic.

4. Według inwestorów, okna były samowolą budowlaną. W rzeczywistości wykuto je zaraz po II Wojnie Światowej, bez odpowiednich zezwoleń, w czasie, gdy całe miasto funkcjonowało bez zezwoleń.

5.Odbudowa Warszawy odbyła się dzięki wspólnemu wysiłkowi zwykłych mieszkańców, na własną rękę remontujących kamienice, w których potem zamieszkali. Aby zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na lokale mieszkalne, dzielono duże, przedwojenne mieszkania na mniejsze. Powstawały w ten sposób pomieszczenia, w których należało wybić nowe okna. Ale to dla deweloperów nie jest argument; uznano je za samowolę budowlaną, aby móc swobodnie projektować biurowce, nie zważając na potrzeby mieszkańców.

6. Dorota Wysokińska-Kuzdra z Griffin Group, powiedziała, że “nowa Hala Koszyki: pozostanie obiektem handlowym, a jednocześnie wyjdzie naprzeciw potrzebom ludzi świadomych, poszukujących, nieobojętnych i otwartych na to, co nowe”.

7. W 2013 w pozostałościach po Hali powstała droga restauracja, ekologiczny bazar i galeria sztuki – kolejne miejsca, które potwierdzają tezę, ze Hala Koszyki ma być przestrzenią dla bogatych.

8. 2014 GRIFFIN Real Estate umieszcza tablicę informacyjną dot. zakończenia prac konserwatorskich na na fasadach, pomijając zaprzepaszczenia całej konstrukcji hali. GRIFFIN zapowiada przejście do ostatniej fazy konserwacji i estetyzacji pozostałości po hali. Niebawem rozpocznie się ostateczna GENTRYFIKACJA*

9. Władze Warszawy, które powinny być naszymi reprezentantami, pod dyktando bogatych inwestorów realizują jedynie interesy najzamożniejszych warstw społeczeństwa, gardząc potrzebami pozostałych mieszkańców.

Mamy dość takiej polityki!

* Gentryfikacja – pojęcie wywodzące się od angielskiego słowa gentry (szlachta), oznaczające gwałtowną zmianę charakteru danej części miasta. Najczęściej dotyczy przepływu ludności z dzielnicy mieszkalnej, zamieszkałej przez szerokie spektrum lokatorów, do strefy zdominowanej przez osoby o wysokim statusie materialnym.

Gentryfikacja ekonomiczna, tj. nadanie większej wartości materialnej jakiemuś miejscu, dokonuje się na przykład przez działania na rzecz poprawy warunków życia, usytuowanie prestiżowych inwestycji, wprowadzenie zieleni, czyli ogólnie przez zwiększenie atrakcyjności tego miejsca, co powoduje drożenie terenu i w określony sposób selekcjonuje następnych inwestorów i użytkowników.

Gentryfikacja społeczna to zmianę składu społecznego zbiorowości zamieszkującej dany obszar. Wiąże się to z wieloma skutkami społecznymi, takimi jak zamieranie pewnych funkcji w poszczególnych częściach miasta (np. handel, tańsza gastronomia, itp.). Zmiana zbiorowości zamieszkującej dany obszar determinowana jest przez czynniki ekonomiczne. Efektem tego procesu jest zmiana charakteru dzielnicy z typowo mieszkalnej, zamieszkanej przez ludzi o różnym stopniu zamożności, na strefę zamieszkałą w dużej mierze przez osoby o wysokich dochodach. Częściowo jest to proces niejako pochodny gentryfikacji ekonomicznej, ale w pewnym zakresie można go celowo wzmacniać.

Gentryfikacja symboliczna (kulturowa) dokonuje się poprzez naglą estetyzację i wzrost prestiżu obszaru, do tego stopnia, że jego mieszkańcy nie mogą się dalej z nim identyfikować i przestają czuć się częścią tkanki miejskiej.